Gambla dig Glad Fri Stark på jobbet

Det finns ingen av oss som inte vet att hälsan är en (kanske den viktigaste?) bit för att vi ska fungera som människor, både på jobbet och annars. Arbetsglädje, livsglädje, mental styrka, gemenskap, fysisk uthållighet och motivation är hälsofaktorer som vi kan påverka med små enkla medel, men som ofta får stryka på foten pga av tids- eller intressebrist. Och för att vi kanske inte vet hur vi ska göra? Hur enkelt det egentligen är? 

Spelet GladFriStark - för laget och jaget

Här hittar du en demoversion av spelet

 

Men vad exakt är gamification? Spel är upplevelser som är helt designade för, och vars hela syfte är, att vara roliga och engagerande i sig. Grundidén bakom gamification är att låta andra icke-spelsamanhang inspireras av spel för att öka engagemang och intresse för en viss aktivitet.  Detta görs genom att låna framgångsrika speldynamiker och spelmekanismer och applicera dessa på önskad kontext. Exempel på mekanismer kan vara badges, leader boards, tävlingsmoment eller team-utmaningar. Begreppet gamification är relativt nytt vilket innebär att definitionerna i viss mån går isär. Men en vanlig förekommande och erkänd definition återfinns på Wikipedia:

“Gamification is the concept of applying game-design thinking to non-game applications to make them more fun and engaging.”

Så vad är inte gamificaiton? När ämnet diskuteras uppstår ofta missuppfattningen att gamificaiton handlar om att bygga en hel spelupplevelse. Tanken med gamificaiton är inte att göra om exempelvis en e-handelssajt till en virtuell värld i stil med World of Warcraft. Spels förmåga att engagera och motivera ligger till stor del i att de lyckas skapa en strukturerad utmaning eller upplevelse med direkt och konkret feedback. Gamification handlar till stor del om att överföra dessa förutsättningar på aktiviteter ute i verkligen.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.