Hälsa!

Hälsa mera

Hälsa! Veckans ord, så här som sig bör en fredag.

Vad är egentligen hälsa? Något bra eller bara frånvaron av något som inte är bra? Vår definition av hälsa ser ut såhär:

En skön själ, en hjulande hjärna, en klipsk kropp och glada ögon

Hälsa är ett tillstånd då kroppen, knoppen och själen är i ett läge som ger dig de möjligheter du vill ha och behöver, den energi och kreativitet du behöver för att ta dig an möjligheterna och glädjen du känner över att vara den du är just nu. Hälsan är funktionell!

Vi tycker olika om hälsa och hälsa innebär inte samma för oss allihop, vissa tycker att marathonlöpning är hälsa, andra att välja bort en kanelbulle till eftermiddagsfikat. Ingen definition är fel. Bara olik. Precis som vi är olika. Det vi har gemensamt är dock att vi alla kan hälsa mera™! 

Enligt ordböckerna betyder ordet hälsa: välfärd, lycka och även hälsning. Ordet har ju ett nära samband med det numera inte så vanligt förekommande ordet ”hell” som betyder ungefär att önska någon lycka och ordet ”hel” som i frisk, utan skada, och ”hela” i betydelsen bota. Troligtvis finns det också ett samband mellan ”hälsa” och ”helig” med betydelsen får ej skadas...

Vi hälsar mera från våra respektive utgångslägen idag och definitionerna har ingen betydelse för din hälsa i sig. Det viktiga är hur du definierar hälsa. Eller hur? Och hur du hälsar mera™.

Malin L och Malin O

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.