Hälsa 365/233 - styrketräning för konditionsidrottare

Hälsa mera

Många av oss som älskar snorsporter (långdistanslöpning, längdskidåkning, cykling) är rädda att lägga på för mycket vikt när (ofta snare om) vi styrketränar. Vi tror att den ökade vikten (muskelmassa väger ju!) ska ha negativa effekter när vi konditionstränar. Dessutom tänker många att benen ju får sitt när vi springer eller cyklar.

Men titta här vad som presenteras i det senaste numret av Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Image removed.(2014;24:603-612): en litteraturgenomgång av styrketräningens effekter på prestationsförmågan hos uthållighetsidrottare inom löpning och cykling. Inte någonstans har de hittat negativa effekter av att komplettera uthållighetsträning med styrketräning. Oron för viktökning och därmed tung löpning verkar inte ske eftersom snorsportandet i enkla ordalag motverkar det. 

De positiva effekterna av styrketräning för löpare och cyklister är förbättrad prestationsförmåga tack vare ökad rörelseekonomi - vi använder mindre syre vid samma ansträngning. Det handlar om tung styrketräning, att köra så tungt att 15 repetitioner är max - då ökar muskelns förmåga att utveckla kraft.

Dagens hälsa 365: lyft tungt och öka din prestationsförmåga! Även du som inte tränar löpning, cykling eller annan uthållighetsidrott har glädje av styrka - eller hur?!

(Läs mer om studien på Elitrehabs sida)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.