Hälsospaning - hälsa på jobbet - eller?

Hälsa mera

Anställda som vill träna på arbetstid och företag som tycker att träning är en fritidssysselsättning, anställda som inte vill träna och chefer som vill att alla ska åka Vasaloppet… Vad är rätt? Och är det rätt för alla? Vi menar att hälsosatsningar på företag bör innehålla en nulägesanalys och en klar målsättning med vad man vill åstadkomma med satsningarna. Ja, mer än att frälsa sina redan frälsta medarbetare alltså. Vi har nosat rätt på en ny utredning...

Anställda som vill träna på arbetstid och företag som tycker att träning är en fritidssysselsättning, anställda som inte vill träna och chefer som vill att alla ska åka Vasaloppet… Vad är rätt? Och är det rätt för alla? Vi menar att hälsosatsningar på företag bör innehålla en nulägesanalys och en klar målsättning med vad man vill åstadkomma med satsningarna. Ja, mer än att frälsa sina redan frälsta medarbetare alltså… Vi har också nosat rätt på en ny utredning som visar att avtal mellan företag och företagshälsovård skrivs slentrianmässig, utan att man från företagshåll inte har någon koll på vilka behov man egentligen har.

Vi har redan tidigare sagt att hälsa är en helhet och att alla kanske inte presterar bättre för att de äter en chiafrön eller tränar stenhårt, det finns ju de som redan tränar massor men som kanske behöver hjälp med återhämtning eller att se guldkornen i vardagen för att må och prestera sitt bästa. Det finns alltså inte en lösning som passar alla, för även om hälsan inte är privat så är den personlig,

Och ändå skrivs avtal med företagshälsovården slentrianmässigt. Bra att ha liksom… Nej, helt onödigt att ha om man inte vet vad man vill ha ut av det, om man inte ens vet vilka behov som finns i den egna organisationen. Och ännu mer onödigt om man inte vet vart man är på väg?!

Visst är det bra att företagshälsovården finns, men… hallå! vård! Vad hände med frisk? Utan vård alltså. Och inse att hälsan definitivt är en konkurrensfördel, inte bara tryggheten att veta vart du kan ta vägen när du inte mår bra.

Ja, så tycker vi. Och så här står det i tidningen <b><a href="http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2015/brister-i-avtal-med-foretagshalsovarden/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified&pe_data=D4143594B7145405C44754243504671%7C14285569/">Arbetsliv</a></b>: "Mycket tyder på att arbetsgivarna ser företagshälsovården mer som goodwill gentemot medarbetarna än som en värdefull resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det här gör att avtalen sällan stimulerar till ett samarbete för hälsosammare arbetsplatser, menar professor Magnus Svartengren på Arbetsmiljöverket.
...
En mycket stor andel av arbetsgivarna vill ha goda relationer med sina medarbetare, och då skriver man avtal med till exempel företagshälsovården för att ha tillgång till den när behov uppstår. Men vi anser att det mest naturliga vore att samarbetets nivå istället grundade sig i den behovsanalys som framkommit genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.Men sen kan företagshälsovården även användas för utbildning av till exempel första linjens chefer om hur de bör samverka och hur de ska värdera signaler från anställda.Vår slutsats är att både arbetsgivarna och företagshälsovården betydligt bättre skulle kunna formulera mål och arbetssätt, säger Magnus Svartengren."

Och vi tycker att företagen borde bli bättre på att stärka det starka, tänka utanför företagshälsovårdsboxen, göra en nulägesanalys och hälsa mera™...

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.