Personlig eller privat?

Hälsa mera

En av våra ståndpunkter i vår bok Hälsan i fokus för framgångsrika ledare är ju, för er som läst, att hälsan inte är privat. Vi står fast vid att vi tycker att hälsan inte är privat. Den är personlig, självklart, men privat? Nope. Detta gör vi för att vi dels tycker att eftersom man som företag/chef ansvarar för ohälsan hos sina medarbetare så borde det vara helt naturligt att istället ta greppet kring hälsan. Det finns en mängd skäl till varför det är bättre att satsa på det friska och behålla det friskt eller till och med göra det ännu friskare, än att tvingas satsa både pengar och tid på det sjuka. Vi tycker också att det här med hälsa inte är privat för att det faktiskt påverkar hela din omgivning. Om du är hälsosam och frisk är chansen betydligt större att du sprider glädje, energi och god kamratskap omkring dig än vid motsatt förhållande. Framför allt all ohälsa som känns "så onödig" och är förknippad med en alltför stressad arbetssituation, att ha en chef som inte lyssnar/tar sig tid, spänningar och huvudvärk dagligen osv som vi stöter på som stora problem i dagens arbetsliv. Därför, just därför hävdar vi - alla chefer där ute - våga lägg dig i dina medarbetares hälsa, innan den blir ohälsa. Det handlar inte så mycket om att lägga sig i som i att "lägga näsan i blöt" utan snarare att ta sig tid, lyssna in, våga fråga hur medarbetarna mår och verkligen lyssna in svaret (både det som sägs och det som utelämnas). DÄR har du en viktig nyckel i ditt jobb för en hälsosammare arbetsplats. Vi hejar på dej!

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.