lidingöloppet

Ärlighet varar längst sägs det. Det är lättare att vara ärlig än att ljuga, för då behöver du inte komma ihåg vad du har ljugit om. Ärligt talat, kan man säga sådär litet uttröttad eller till och med småförbannad. Som i "skärp dig" ungefär. Ärlighet är som pålitlighet och hederlighet. Det går också att vara brutalt ärlig.